Životopis

Datum narození: 7.9.1988
Národnost: česká
Rodinný stav: svobodný
Bydliště: Praha

Kontakt

 • E-mail: jiri.sembera@gmail.com
 • Skype: jiri_sembera

Zkušenosti

 • 2014 - současnost: AVAST Software s.r.o. - Analytik malware

  • Analýza vzorků škodlivého software na platformě Windows
  • Tvorba nových virových detekcí
  • Vývoj nástrojů pro zlepšení detekčních schopností antiviru
 • 2013 - 2014: CertiCon a.s. - SW test engineer

  • Testování diagnostického softwaru pro osobní automobily (BOSCH / Daimler)
  • Návrh a vývoj frameworku pro testování mobilních aplikací pro práci s kardiostimulátory. (Medtronic)
 • 2012 - současnost: Oficina, s.r.o. - externí spolupráce

  • Automatizace renderování TV upoutávek na pořady v Adobe AfterEffects
  • Spolupráce na generování přehledů pořadů pro ČT ART
  • Projekce Vinolok
 • 2012: Creative Gate - externí spolupráce

  • Implementace Flashové hry (ActionScript 3)
 • 2012: Lemon projects, s.r.o. - externí spolupráce

  • Realizace systému na student-prace.cz (návrh a realizace systému na kontrolu a správu přijatých dokumentů)
 • 2010 - současnost: Watercooler system s.r.o. - externí spolupráce

  • Tvorba a správa webu (technologie: Linux, PHP, MySQL)
  • Návrh a realizace řešení pro evidenci zákazníků a zařízení propojeného s účetním programem Stormware Pohoda
  • Návrh a realizace newsletter systému propojeného s evidencí zákazníků
  • Realizace webů sodobary.com a domacifiltrace.cz
  • Konzultace v oblasti výpočetní techniky (SW, HW)
 • 2010 - 2012 ERGEBE

  • Tvorba statických webových prezentací i redakčních systémů (dle grafických návrhů kolegy grafika; technologie: Linux/MS Windows, PHP, MySQL/MSSQL)

Vzdělání

Dovednosti a zájmy

 • Jazyky

  • Český jazyk: rodilý mluvčí
  • Anglický jazyk: aktivní znalost
  • Německý jazyk: pasivní znalost
 • Dovednosti z oboru IT

  • Windows (pokročilá znalost správy systému), Windows Server (základní správa), základní znalost systému Linux
  • C/C++, Qt, x86 ASM, Pascal (Object Pascal / Borland Delphi), Java
  • PHP (+Smarty template engine), SQL, HTML, CSS, Javascript, ActionScript 3
 • Soutěže

  • 2011 - Finalista soutěže ACM-SPY o bakalářskou práci roku
  • 2010 - CTU Open 2010 Prague - 35. místo
  • 2009 - CTU Open 2009 Prague - 24. místo
 • Ostatní dovednosti

  • Řidičské oprávnění skupiny B
 • Zájmy

  • Programování, počítače, mobilní zařízení, hudba, akordeon, kytara, saxofon, modelařina, cyklistika

Curriculum Vitae

Date of Birth: 7.9.1988
Citizenship: Czech
Marital Status: unmarried
Place of Residence: Prague

Contact

 • E-mail: jiri.sembera@gmail.com
 • Skype: jiri_sembera

Professional experience

 • 2014 - present: AVAST Software s.r.o. - Malware analyst

  • Analysis of malware samples on Windows platform
  • Creation of new malware detections
  • Development of tools that improve the detection capabilites
 • 2013 - 2014: CertiCon a.s. - SW test engineer

  • Automotive diagnostics software testing (BOSCH / Daimler)
  • Design and development of a framework for testing mobile applications for management of medical equipment (Medtronic)
 • 2012 - present: Oficina, s.r.o. - external cooperation

  • Automatization of TV trailer rendering in Adobe AfterEffects (for FTV Prima s.r.o.)
  • Co-creation of TV trailer visual (ČT ART)
  • Vinolok multi-screen projection (technical realisation)
 • 2012: Creative Gate - external cooperation

  • Flash game implementation (ActionScript 3)
 • 2012: Lemon projects, s.r.o. (external cooperation)

 • 2010 - present Watercooler system s.r.o. - external cooperation

  • Website administration (technologies: Linux, PHP, MySQL)
  • Design and implementation of a customer evidence system (synchronized with Stormware Pohoda program)
  • Design and implementation of a newsletter system interconnected with client database
  • Websites sodobary.com and domacifiltrace.cz
  • SW, HW consulting
 • 2010 - 2012 ERGEBE

Education

Additional skills

 • Languages

  • Czech: native speaker
  • English: active (writing, speaking, reading)
  • German: passive
 • Computer skills

  • Operating systems: Windows (advanced user), Windows Server (intermediate), Linux (intermediate)
  • Programming languages: C/C++ (incl. Qt framework), x86 ASM, Pascal (Object Pascal / Borland Delphi), Java
  • Scripting languages: PHP (+Smarty template engine), SQL, Javascript, ActionScript 3
  • Other languages: HTML, CSS, LaTeX
 • Soutěže

 • Miscellaneous skills

  • Driving license: yes
 • Interests

  • Programming, computers, mobile devices, music, accordion, quitar, saxophone, RC quadcopters, cycling